December 19


On life's journey
Faith is nourishment,
Virtuous deeds are a shelter,
Wisdom is the light by day and
Right mindfulness is the protection by night.
If a man lives a pure life nothing can destroy him;
If he has conquered greed nothing can limit his freedom.

Buddha 


December 18

 

There are two ways of spreading light...
To be the candle,
or the mirror that reflects it.


***


Det finns två sätt att sprida ljus...

Att vara ljuset,

eller att vara spegeln som reflekterar det.

 

 

 December 17

 

One of his students asked Buddha, "Are you the messiah?"
"No", answered Buddha.
"Then are you a healer?"
"No", Buddha replied.
"Then are you a teacher?" the student persisted.
"No, I am not a teacher."
"Then what are you?" asked the student, exasperated.
"I am awake", Buddha replied.

 

 December 7

 

Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened.

Happiness never decreases by being shared.

*

Tusentals ljus kan tändas av ett endaste ljus, och ljusets liv kommer ej att förkortas.

Lycka minskas aldrig om den delas.

 

 

 

 


Prayer for AshtangiI worship the gurus' lotus feet
Awakening the happiness of the self revealed
Beyond comparison, working like the jungle physician
To pacify loss of consciousness from the poison of existence
In the form of a man up to the shoulders
Holding a conch, discus and sword
Thousand headed, white
I bow respectfully
Peace

Open your heart


Om du håller fast vid en känsla av medlidande, av värme, så öppnar någonting automatiskt din inre dörr. Genom detta kommunicerar du lättare med andra människor. Denna känsla av värme skapar ett slags öppenhet. Du upptäcker att alla människor är som du, och därmed kan du få en lättare relation till dem. Det ger dig en vänskaplig anda. Då finns det mindre behov att dölja någonting, och som resultat skingras känslor av rädsla, bristande självförtroende och otrygghet av sig själva.

/utdrag ur boken Lycka!

Hon är en stilfull och ELEGANT kvinna med en vilja av stål, så skulle jag beskriva henne.
Hon har ett djup som präglas av ett förflutet, hon har insikt om sig själv och om livet.
Att få vara en kvinna och vara KVINNLIG är det bästa hon vet.
Du ser henne alltid i höga klackar, gå med bestämda steg efter hennes upsatta mål.
Hon har värme i hennes UTSTRÅLNING, hennes ögon skvallrar alltid om dagsformen.
En stor potion humor och ett ljudligt SKRATT, och du vet att hon är nära.
Hon slukar MODE och INREDNING, det är hennes största PASSION.
Vackra ting ger henne lust. Vackra ord ger henne LUGN.
Hon belyser ämnen som ger tyngd och återspeglar hennes personlighet och innersta TANKAR. Det bjuder hon alla på som vill veta.
Hon har haft ett tufft liv, och hon har insett sina begränsningar.
LIVSNJUTARE som hon är vill hon lära ut att njuta av nuet, att se det man har och GLÄDJAS.
Glädjas åt andra, le åt andra och vara POSITIV.

I hennes blogg får ni följa hennes passioner i livet, men också hennes inre.
Xxx


RSS 2.0
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...